...

 

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก Password 1234

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้นักเรียนแก้ไขรหัสผ่าน คู่มือการใช้ คลิก

ฟอร์มแฟ้มการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน (Pdf) คลิก    (Doc) คลิก