รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ 122 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210   
Create by : http://msglive.org Version 3.2.2 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.