ยินดีต้อนรับสู่ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม...

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คู่มือการใช้ คลิก